Politica de Confidențialitate

Această politică de confidențialitate definește și vă informează despre modul în care TERMO EXPRESS utilizează și protejează informațiile pe care ni le transmiteți, dacă este cazul atunci când utilizați acest site accesibil la următoarea adresă URL: www.TermoExpress.com („Site-ul”).

Vă rugăm să rețineți că această politică de confidențialitate poate fi modificată sau completată în orice moment de către TERMO EXPRESS, în special în vederea respectării oricăror evoluții legislative, de reglementare, jurisprudențială sau tehnologică. Într-un astfel de caz, data actualizării acesteia va fi identificată în mod clar în partea de sus a acestei politici. Aceste modificări angajează Utilizatorul de îndată ce sunt puse online. Prin urmare, Utilizatorul ar trebui să consulte în mod regulat această politică de confidențialitate și utilizare a cookie-urilor pentru a fi la curent cu orice modificări.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe site-ul nostru, denumite în continuare „date cu caracter personal”, după cum urmează:
· Nume, prenume, data nașterii, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, adresă poștală (denumite în continuare „date cu caracter personal”);
· Conținutul comentariului transmis și subiectul acestuia, conținutul documentelor atașate și transmise către Termo Express (denumite în continuare „date de comunicare”);
Informații privind utilizarea site-ului, cum ar fi data și ora accesului dvs. la site-ul web, inclusiv adresa IP publică, ID-ul dispozitivului public și date similare despre dvs. (denumite în continuare „date de monitorizare”. “).

Termo Express colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele moduri: direct de la dumneavoastră (acordat pe site, prin e-mail, prin rețelele de socializare, sau prin orice alt mijloc de comunicare), din rapoartele de trafic înregistrate de serverele care găzduiesc site-ul, rețelele sociale ca precum și prin cookie-uri sau parteneri terți care ne furnizează date pentru a vă livra produsele (platforme de vânzare online, de exemplu).

Scopurile prelucrării datelor:

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau cerută de legea aplicabilă în următoarele scopuri:
Pentru furnizarea de bunuri și servicii furnizate de Termo Express, inclusiv acțiunile specifice acestei activități, inclusiv pentru a permite utilizarea optimă a site-ului și pentru a obține informații statistice în vederea îmbunătățirii serviciilor Termo Express
· Pentru administrarea sistemului informatic Termo Express și în scopul prevenirii activităților infracționale.
· Activarea activităților de marketing;

Aceste activități pot include:
· Utilizarea informațiilor dumneavoastră personale pentru a vă trimite știri despre produsele și serviciile noastre atunci când cumpărați un produs din magazinul online sau vă creați un cont de utilizator. Vă puteți dezabona de la aceste comunicări de marketing în orice moment, rapid și ușor.
· În funcție de informațiile pe care ni le furnizați, puteți afișa oferte personalizate pe site (inclusiv rețele sociale). Acestea pot fi oferte pe care le puteți primi direct pe site, oferte de la terți sau produse despre care credem că vă pot interesa.

Atunci când participați la alte activități promoționale (tombole, concursuri), vi se poate cere să ne furnizați informații relevante care vor fi folosite pentru a gestiona aceste promoții sau pentru a fi în posesia premiilor acordate.

Utilizarea numărului dvs. de telefon de către Termo Express sau un reprezentant autorizat pentru a vă contacta pentru a îmbunătăți serviciile noastre.

Pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, Termo Express se bazează pe diferite baze legale, cum ar fi:

1. Consimțământ:
Ne putem baza pe consimțământul dumneavoastră de a folosi informațiile dumneavoastră personale în anumite scopuri de marketing, consimțământul fiind baza legală pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la adresele enumerate la sfârșitul acestei politici de confidențialitate.

2. Interese legitime: Putem folosi informațiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi furnizarea de cel mai bun conținut al site-ului, e-mailuri și buletine informative pentru a îmbunătăți și promova produsele și serviciile noastre, precum și conținutul de pe site-ul nostru și pentru a legal, scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În cazul în care se întreprinde o acțiune în justiție, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la sfârșitul acțiunii, inclusiv orice perioadă de apel, și apoi șterse sau arhivate în conformitate cu legea aplicabilă.

În principiu, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis de legea aplicabilă. Ulterior, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și înregistrările noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le păstra anonimatul, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe această bază. În toate cazurile, datele cu caracter personal din contracte, comunicări și alte documente identificate pot face obiectul unor obligații legale de stocare, care necesită în principiu păstrarea maximă de 10 ani.

Proceduri de securitate

În conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal. Folosim sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și a securiza datele personale pe care le furnizați.

De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru a accesa și utiliza datele personale de pe serverele noastre. Doar personalul autorizat poate accesa informațiile dumneavoastră personale în timpul lucrului.

Drepturile tale

Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru anumite activități de prelucrare, îl puteți retrage oricând, cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.

În condițiile prevăzute de legea aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

· Dreptul de acces:
Aveți dreptul de a fi notificat, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă da, aveți dreptul de a solicita accesul la acestea. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau vor fi dezvăluite. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, este posibil să vă percepem o taxă rezonabilă pe baza taxei administrative.

· Dreptul de rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dumneavoastră personale incorecte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

· Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul de a ne cere să vă ștergem datele personale.

· Dreptul la restricționare: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele vor fi marcate și pot fi prelucrate doar în anumite scopuri.

· Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-o formă structurată, comună și care poate fi citită automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără nicio obiecție din partea noastră.

· Dreptul de a vă opune: aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în nume propriu și ne puteți cere să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să vă opuneți și dacă decideți să îl exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop. Exercitarea acestui drept nu atrage niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile legate de încheierea unui contract sau de executarea unui contract deja încheiat.

Drepturile menționate mai sus se exercită printr-o cerere scrisă, datată și semnată, depusă la Termo Express la adresa poștală a sediului social – către responsabilul cu protecția datelor – sau la adresa de e-mail gdpr@termoexpress.com. În formular, puteți indica dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și un email, sau un curier pentru a vă asigura că transferul se face doar personal. Vă rugăm să rețineți că înainte de orice astfel de solicitare, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea pentru a ne asigura că solicitarea este din partea dvs.

TERMOEXPRESS va comunica informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la primirea solicitării respectând solicitarea dumneavoastră privind mijloacele de comunicare.

Vă rugăm să rețineți că drepturile menționate mai sus pot fi limitate de legislația națională aplicabilă privind protecția datelor. Termo Express, în calitate de operator de date, rămâne punctul central de contact pentru exercitarea acestor drepturi.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări, contactați Termo Express prin e-mail sau prin poștă în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Cum gestionăm datele personale ale copiilor?
Serviciile oferite de site-ul www.termoexpress.com nu sunt destinate minorilor.